สวัสดีพี่น้องสายกรีน 🌱

วันนี้คุณสามารถส่ง #ความปรารถนาดี #ความห่วงใย ให้คนที่คุณรักได้ทุกวัน 🙏 ผ่านชุดภาพสวัสดี 7 วันกับชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ♻️
ขอบคุณรูปภาพ : เพจ โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste -DEQP