อยากสอนเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมแบบเข้าใจง่าย
อยากฟอร์มทีมกับเพื่อนครูเพื่อเปลี่ยนการจัดการขยะในโรงเรียนให้ดีขึ้น
อยากทำให้เรื่องขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็กๆ
อยากมีกิจกรรมสนุกๆ ปลูกฝังความรักธรรมชาติให้ลูกๆ
.
หากคุณกำลังตามหาสิ่งเหล่านี้อยู่
เชิญพบกับคู่มือโรงเรียนปลอดขยะ สร้างเยาวชนพิทักษ์โลก โดย โครงการ Chula Zero Waste ที่พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณครูและโรงเรียนที่ตั้งใจและมุ่งมั่นอยากสร้างโรงเรียนปลอดขยะ ปลูกฝังเด็กๆ ให้เป็นผู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
.
โดยเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้รวบรวมจากประสบการณ์การทำงานของโครงการ Chula Zero Waste การร่วมมือทดลองทำกิจกรรมกับโรงเรียนในเครือข่าย และการสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนเรื่องสิ่งแวดล้อม
.
🌈เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้🌈 จะพาไปพบกับ
☘️ความเข้าใจปัญหาขยะในปัจจุบัน
☘️หลักการและแผนงานในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ
☘️รวบรวมกิจกรรมที่ปลูกฝังความรักธรรมชาติและเรียนรู้วิธีการจัดการขยะสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา
☘️กรณีศึกษาจากโรงเรียนที่น่าสนใจ
☘️แหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม ทั้งหนังสือนิทาน แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งแหล่งรับรีไซเคิล
.
🌈คู่มือเล่มนี้เหมาะกับใคร?🌈
😊คุณครูและโรงเรียนที่อยากสร้างโรงเรียนปลอดขยะ ปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อม
😍ผู้ปกครองที่มองหากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทำกับลูกๆ
😊นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
😍บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
.
โครงการ Chula Zero Waste หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของคุณครู โรงเรียน และผู้ที่สนใจ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้รักษ์สิ่งแวดล้อมทุกท่านในการเดินทางครั้งนี้เดินทางอย่างมีพลังและประสบความสำเร็จ
.
คู่มือโรงเรียนปลอดขยะ สร้างเยาวชนพิทักษ์โลก เผยแพร่ในรูปแบบ e-book 2 ช่องทางคือ
1. เว็บไซต์ chulazerowaste.chula.c.th (เหมาะกับการอ่านในคอมพิวเตอร์)
2. แอปพลิเคชั่น meb: e-book (เหมาะกับการอ่านในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต)
.
ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือโรงเรียนปลอดขยะ สร้างเยาวชนพิทักษ์โลกได้ที่ https://forms.gle/gELsL1EkmA7xBxkn8
เราเชื่อว่าการสอนให้หวงแหน และรักสิ่งแวดล้อมควรเกิดขึ้นกับคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ใช่แค่กับเด็กๆ
แต่ถึงอย่างนั้นการสอนให้รักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ดี😊

ฟรีคู่มือลดขยะ