Description

Thammada’s 80 Boardfork Collection

เพื่อนสำหรับงานฟื้นฟูโครงสร้างดิน และระบบชีวิตในดิน

เหมาะสำหรับการเพาะปลูกแบบไม่ไถพรวนหน้าดิน หรือใช้บำรุงสวนผลไม้

ทางเลือกในการพรวนเติมอากาศลงสู่ดิน สำหรับเกษตรกร ที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในแปลง

ทดแทนกิจกรรมของรถไถพรวน จึงประหยัดน้ำมันและไม่เกิดมลพิษ

ทรงส้อม ออกแบบให้เหมาะกับสรีระ ใช้งานได้ง่าย สามารถคลายพื้นดินแข็งๆ ได้ลึก 30 cm. ต่อการเหยียบโยกเพียงครั้งเดียว

เหมาะมากสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิผลสูง เช่น ฟาร์มเพาะปลูกขนาดเล็ก หรือ ในสวนหลังบ้าน

 

Additional information
Weight 5 kg
Dimensions 62 × 30 × 9 cm
Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thammada’s 803 Awsome Boardfork”

Privacy Preference Center