Description

Thammada’s 80 Boardfork Collection

เพื่อนสำหรับงานฟื้นฟูโครงสร้างดิน และระบบชีวิตในดิน

เหมาะสำหรับการเพาะปลูกแบบไม่ไถพรวนหน้าดิน หรือใช้บำรุงสวนผลไม้

ทางเลือกในการพรวนเติมอากาศลงสู่ดิน สำหรับเกษตรกร ที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในแปลง

ทดแทนกิจกรรมของรถไถพรวน จึงประหยัดน้ำมันและไม่เกิดมลพิษ

ทรงส้อม ออกแบบให้เหมาะกับสรีระ ใช้งานได้ง่าย สามารถคลายพื้นดินแข็งๆ ได้ลึก 30 cm. ต่อการเหยียบโยกเพียงครั้งเดียว

เหมาะมากสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิผลสูง เช่น ฟาร์มเพาะปลูกขนาดเล็ก หรือ ในสวนหลังบ้าน

 

Additional information
Weight 6.31 kg
Dimensions 62 × 62 × 9 cm
Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thammada’s 802 Brillion Boardfork”

Privacy Preference Center