กลุ่มไม้ขีดไฟ


กลุ่มไม้ขีดไฟ

  Art       Craft     Music      Do 

กลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านเล็ก ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม ในการนำมาใช้ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

กลุ่มไม้ขีดไฟ

กลุ่มกิจกรรม ที่ดำเนินงานด้านการจัดกระบวนการ  ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ ดูแลตนเอง และสังคมเพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคน เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ หากเขาเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นศักยภาพของตนเองและเห็นเป้าหมายในชีวิตของตนเอง คือการมีทักษะะชีวิต(Life skills)และยังชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า  เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เราจึงมุ่งมั่นและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม และหลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบันคือ

  1. ค่ายอบรมแบบมีส่วนร่วม
  2. ละครเพื่อการพัฒนา
  3. งานฝึกอบรมทักษะในประเด็นต่างๆเช่นแกนนำเพื่อการพัฒนาชุมชนการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน
  4. ทักษะการคิดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นต้น

อาสาสมัครกับไม้ขีดไฟ

หนึ่งในกิจกรรมที่เราสนใจ และใช้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก คือ การทำเครื่องปั้นดินเผา ช่วงฝนชุกที่ผ่านมาทำให้เตาเผาเครื่องเคลือบของเราทรุด เราและกัลยาณมิตร วางแผนว่าจะซ่อมและขยายห้องเรียน เซรามิก ถ้าคุณสนใจอยากช่วย เราก็ยินดี

แผน

  1. เทคาน ขึ้นเสา
  2. ขึ้นโครง มุงหลังคา
  3. ตั้งฐาน ก่อเตา
ข้อมูลเพิ่มเติม / สมัคร

กลุ่มไม้ขีดไฟ


    สวนไฟฝัน เลขที่ 4 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
.
   07.00-21.00 น.
    081-732-1412
.